10.4 Edukacja dorosłych / 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (1)

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (2)

NA FALI KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.

AKTYWIZACJA Z SENSE(m) – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 lat z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.