2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

2.9 Rozwój ekonomii społecznej (5)

,,Człowiek sukcesu”

6.4 Infrastruktura edukacyjna / 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (1)