9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (35)

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (pozakonkursowy)

Lepsze jutro nadchodzi już dziś

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (28)