Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (1)

6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury / 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury (1)

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)