Aktualności

30 czerwca 2017

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁN (177/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...
30 czerwca 2017

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (176/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...
30 czerwca 2017

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (171/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...
30 czerwca 2017

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 29.09.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur..