10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (2)

4.5 Ochrona przyrody (1)

Aktywizacja – Praca III

Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (III)