4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne (2)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (5)

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (III)

9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje