4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (1)

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wielkopolski (1)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT