6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT / 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (2)

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – Gmina Gołdap

6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe (2)