9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (3)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (III)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – gmina Biskupiec

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (22)