Aktualności

23 maja 2017

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – Gmina Pasym

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.05.2017 do 30.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania..
23 maja 2017

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (11)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.07.2017 do 31.07.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i ..
22 maja 2017

Zmotywowani i aktywni (III)

22 maja 2017

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 20.07.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4 Wdrażanie strateg..