9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (21)

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.1 Tereny inwestycyjne (2)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (III)

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (2)