Aktualności

27 kwietnia 2017

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2017 do 30.06.2017 Wyniki naboru 31.01.2018 Lista będzie dostępna na stronie. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 Miejsce składania wniosków Punkt kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski W..
27 kwietnia 2017

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania..
27 kwietnia 2017

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowa..
27 kwietnia 2017

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..