9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (2)

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (2)

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne (2)