9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (16)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – PROJEKTY SUBREGIONALNE

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) – MAŁE INICJATYWY

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań (1)