Aktualności

1 marca 2017

Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (13)

1 marca 2017

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 26.07.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..
1 marca 2017

9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 10.05.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..
1 marca 2017

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 24.05.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..