Aktualności

28 lutego 2017

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 19.04.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie p..
28 lutego 2017

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 14.04.2017 9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, RPO Kujawsko-Pomorskiego Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu wrzesień 2017 Miejsce składania wniosków Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marsza..
28 lutego 2017

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 08.05.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowymw ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie dosko..
28 lutego 2017

11.1 Aktywne włączenie – 2017 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 27.04.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17. (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie)...