8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (1)

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (5)

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (1)

11.1 Aktywne włączenie – 2017 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17