1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat A

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe (2)

Rozwój zawodowy na wyciągnięcie ręki!