9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne (2)

9.1 Aktywna integracja / 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (151/17)

2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (1)

5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych