10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego (1)

Lubelskie = Przedsiębiorcze

Start do kobiecego biznesu