Aktualności

1 lutego 2017

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.03.2017 do 20.03.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Po..
1 lutego 2017

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego (1)

1 lutego 2017

Lubelskie = Przedsiębiorcze

1 lutego 2017

Start do kobiecego biznesu