I Ty możesz mieć własną firmę!

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (1)

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (7)