Aktualności

27 stycznia 2017

2.2 Infrastruktura drogowa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 27.04.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020.Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO PW ..
27 stycznia 2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 20.03.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..
27 stycznia 2017

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – KONKURS II

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 28.04.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejjako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura..
27 stycznia 2017

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 06.03.2017 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości ..