Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (1)

1.3 Profesjonalizacja IOB (1)

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny