2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze

Kierunek – praca

Po prostej LINII – od szkolenia do podjęcia zatrudnienia. Wsparcie edukacyjno-zawodowe dla osób w wieku powyżej 29 roku życia

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (1)