2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Republika Czeska-Polska

4. Współpraca instytucji i społeczności, Republika Czeska-Polska

3. Edukacja i kwalifikacje, Republika Czeska-Polska

„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”